Loading

İletişim

mehmets@sakarya.edu.tr

+90 (264) 295 64 21

Sosyal Hesaplar

1.1-SSCI, SCI-EXP, AHCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 Aydin, F; Saribiyik, A; Saribiyik, M; Ipek, M; - Experimental Study of Flexural Performance of Reinforced Concrete Beams and Hybrid Beams - ACTA PHYSICA POLONICA A - Vol.134 - pp.244 - ISSN : 0587-4246 - DOI : 10.12693/APhysPolA.134.244 - English - Proceedings Paper - 2018 - WOS:000451281600064
2 Vural, I; Akgul, T; Aydin, E; Aydin, F; Saribiyik, M; - Examination of the Energy Efficiency of Wall Building Elements Used in Dwellings - ACTA PHYSICA POLONICA A - Vol.127 - pp.1417 - ISSN : 0587-4246 - English - Proceedings Paper - 2015 - WOS:000357937100153
3 Ozkan, O; Saribiyik, M; - ALKALI SILICA REACTION OF BOF AND BFS WASTES COMBINATION IN CEMENT - JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING AND MANAGEMENT - Vol.19 - pp.113 - ISSN : 1392-3730 - DOI : 10.3846/13923730.2012.734854 - English - Article - 2013 - WOS:000313958800013
4 Aydin, F; Saribiyik, M; - Investigation of flexural behaviors of hybrid beams formed with GFRP box section and concrete - CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS - Vol.41 - pp.563 - ISSN : 0950-0618 - DOI : 10.1016/j.conbuildmat.2012.12.060 - APR - English - Article - 2013 - WOS:000317528900063
5 Saribiyik, M; Piskin, A; Saribiyik, A; - The effects of waste glass powder usage on polymer concrete properties - CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS - Vol.47 - pp.840 - ISSN : 0950-0618 - DOI : 10.1016/j.conbuildmat.2013.05.023 - OCT - English - Article - 2013 - WOS:000325232600091
6 Sarıbıyık, A Sarıbıyık, M - “Design of permanent greenhouse structure by pultruded glass reinforced plastic”, Scientific Research and Essays - Scientific Research and Essays - Vol.17 - pp.3629 - ISSN : 1992- 2248 - AUGUST - 2011
7 Ipek, M; Yilmaz, K; Sumer, M; Saribiyik, M - Effect of pre-setting pressure applied to mechanical behaviours of reactive powder concrete during setting phase - CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS - Vol.25 - pp.61 - ISSN : 0950-0618 - DOI : 10.1016/j.conbuildmat.2010.06.056 - JAN - English - Article - 2011 - WOS:000283632300008
8 Aydin, F; Saribiyik, M; - Correlation between Schmidt Hammer and destructive compressions testing for concretes in existing buildings - SCIENTIFIC RESEARCH AND ESSAYS - Vol.5 - pp.1644 - ISSN : 1992-2248 - JUL 4 - English - Article - 2010 - WOS:000280362600008
9 Saribiyik, M; Akgul, T; - GFRP bar element to strengthen timber connection systems - SCIENTIFIC RESEARCH AND ESSAYS - Vol.5 - pp.1713 - ISSN : 1992-2248 - JUL 4 - English - Article - 2010 - WOS:000280362600018
10 Sarıbıyık, M Akgul T - “GFRP bar element to strengthen timber connection” - Scientific Research and Essays - Vol.5 - pp.1713 - ISSN : 1992-2248 - DOI : ,JUL - 2010
11 Pala, M; Caglar, N; Elmas, M; Cevik, A; Saribiyik, M; - Dynamic soil-structure interaction analysis of buildings by neural networks - CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS - Vol.22 - pp.330 - ISSN : 0950-0618 - DOI : 10.1016/j.conbuildmat.2006.08.015 - MAR - English - Article - 2008 - WOS:000253117200023
12 Caglar, N; Elmas, M; Yaman, ZD; Saribiyik, M; - Neural networks in 3-dimensional dynamic analysis of reinforced concrete buildings - CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS - Vol.22 - pp.788 - ISSN : 0950-0618 - DOI : 10.1016/j.conbuildmat.2007.01.029 - MAY - English - Article - 2008 - WOS:000254980000010
13 Firat, S; Saribiyik, M; Celebi, E; - Lateral load estimation from visco-plastic mud-flow around cylindrical row of piles - APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION - Vol.173 - pp.803 - ISSN : 0096-3003 - DOI : 10.1016/j.amc.2005.04.016 - FEB 15 - English - Article - 2006 - WOS:000236068400011
14 Fırat, S., Sarıbıyık, M Çelebi, E - “Lateral Load Estimation From Visco-Plastic Mud-Flow Around Cylindrical Row of Piles” - Applied Mathematics and Computation - Vol.173 - pp.803 - ISSN : 0096-3003 - DOI : feb. - 2006
15 Saribiyik, M; Caglar, N; Firat, S; - Design of a short tensile coupon for fiber reinforced plastic using artificial neural networks - SCIENCE AND ENGINEERING OF COMPOSITE MATERIALS - Vol.12 - pp.261 - ISSN : 0792-1233 - English - Article - 2005 - WOS:000230448800004
16 Saribiyik, M; Gosling, PD; - Experimental study of a bonded plastic fiber reinforced polymer connector assembly - JOURNAL OF COMPOSITES FOR CONSTRUCTION - Vol.8 - pp.549 - ISSN : 1090-0268 - DOI : 10.1061/(ASCE)1090-0268(2004)8:6(549) - NOV-DEC - English - Article - 2004 - WOS:000225114400008
17 Sarıbıyık, M. and Gosling, P. D - “Experimental Study of A Bonded Plastic Fibre Reinforced Polymer Connector Assembly” 6, 549-559, 2004. - Journal of Composites for Construction - Vol.8 - pp.549 - ISSN : 1090-0268 - 2004
18 Gosling P. D. and Sarıbıyık, M - “A Non-Standard Tensile Coupon for Fibre Reinforced Plastics” - Journal of Materials in Civil Engineering - Vol.15 - pp.108 - ISSN : 0899-1561 - 2003
19 Gosling, PD; Saribiyik, M; - Nonstandard tensile coupon for fiber-reinforced plastics - JOURNAL OF MATERIALS IN CIVIL ENGINEERING - Vol.15 - pp.108 - ISSN : 0899-1561 - DOI : 10.1061/(ASCE)0899-1561(2003)15:2(108) - MAR-APR - English - Article - 2003 - WOS:000181676200002
20 Chandler, H. W., Henderson, R. J., Al-Zubaidy, M. N., Sarıbıyık, M., and Muhaidi, A. - “A Fracture Test for Brittle Materials” - J. of European Ceramic Society - Vol.17 - pp.759 - 1997 - SAU
21 Chandler, H. W., Henderson, R. J., Al-Zubaidy, M. N., Sarıbıyık, M., and Muhaidi, A., - “A Fracture Test for Brittle Materials” - J. of European Ceramic Society - Vol.17 - pp.759 - 1997
1.3-SSCI, SCI-EXP, AHCI, ESCI DIŞINDAKİ ALAN ENDEKSLERİNDEKİ DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 Saribiyik, A.; Saribiyik, M. - Design of permanent greenhouse structure by pultruded glass reinforced plastic - Scientific Research and Essays - Vol.6 - pp.3629-3637 - ISSN : 1992-2248 - DOI : 10.5897/SRE10.1101 - Article - 2011 - SCOPUS_ID:80052401336
2 Aydın F. and Sarıbıyık M. - Investigation of Cure Effect in Hybrid Use of GFRP Box Profiles With Concrete Number: 4, Article Number - e-Journal of New World Sciences Academy - Vol.6 - 2011
3 Akgul, T., Saribiyik, M., Apay, A. C., - Investigation of Bending Behaviour of Timber Connection Strengthen With Carbon Fiber Bar - e-Journal of New World Sciences Academy, Engineering Sciences - Vol.64 - pp.1231 - 2011 - SAU
4 Naci Caglar, Muzaffer Elmas, Zeynep Dere Yaman, Mehmet Saribiyik - Neural networks in 3-dimensional dynamic analysis of reinforced concrete buildings”, 22 (2008) 788–800 - Construction and Building Materials - Vol.22 - pp.788 - Nisan - 2007
5 Saribiyik, M. - Design of light-weight structure by pultruded glass reinforced plastic | Hafif yapi tasariminda pultruzyon metodu ile üretilen cam elyaf takviyeliplastiklerin kullanilmasi - Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University - Vol.22 - pp.199-205 - ISSN : 13001884 - Article - 2007 - SCOPUS_ID:33947649628
6 Sarıbıyık, M., N. Caglar S. Firat - “Design of a Short Tensile Coupon for Fiber Reinforced Plastic Using Artificial Neural Networks”, , Vol 12 (4), 261-271, 2005. - science and Engineering of Composite - Vol.12 - pp.261-272 - ISSN : 0334-181X - DOI : 10.1515/SECM.2005.12.4.261 - 2005
7 Saribiyik, M., N. Caglar, S. Firat - Design of a Short Tensile Coupon for Fibre Reinforced Plastic Using Artificial Neural Networks - Science and Engineering of Composite Materials - Vol.12 - pp.261-272 - ISSN : 0792-1233 - DOI : 10.1515/SECM.2005.12.4.261, - 2005 - SAU
1.4-DİĞER HAKEMLİ ULUSAL VEYA ULUSLARARASI DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 Aydın F., Sarıbıyık M. - GFRP Kutu Profiller ile Betonun Hibrit Kullanımının Beton Kürüne Etkilerinin İncelenmesi - e-Journal of New World Sciences Academy - Vol.6 - ISSN : 1308 7231 - 2011
2 Akgul, T., Saribiyik, M., Apay, A. C. - Investigation of Bending Behaviour of Timber Connection Strengthen With Carbon Fiber Bar - e-Journal of New World Sciences Academy, - Vol.64 - pp.1231 - 2011
3 Sarıbıyık, M. - HAFİF YAPI TASARIMINDA PULTRUZYON METODU İLE ÜRETİLEN CAM ELYAF TAKVİYELİ PLASTİKLERİN KULLANILMASI - GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ - Vol.22 - pp.199 - 0 - 2007 - M-SAU-11570
4 S. Fırat, M. Sarıbıyık, M. İpek - 3 ŞUBAT 2002 AFYON-SULTANDAĞI DEPREMİ VE YAPILARDA RASTLANAN DEPREM HASARLARI - SAÜ. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜ DERGİSİ - Vol.7 - pp.267 - 2003 - M-SAU-11569
5 Sarıbıyık, M. and Çağlar N. - NUMERİCAL MODELLİNG OF A SHORT TENSİLE COUPON FOR GLASS FİBRE REİNFORCED PLASTİCS - ANADOLU UNİVERSİTY JOURNAL OF SCİENCE AND TECHNOLOGY - Vol.3 - pp.227 - 0 - 2002 - M-SAU-11567
6 Sarıbıyık, M. - DETERMİNATİON OF MATERİAL PROPERTİES OF PULTRUDED GRP BOX SECTİON USİNG A SHORT TENSİLE COUPON - GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ - Vol.16 - pp.105 - 0 - 2002 - M-SAU-11568
7 Sarıbıyık, M. - USE OF ANALYTİCAL METHOD FOR DETERMİNATİON OF MATERİAL PROPERTİES OF PULTRUDED GRP BOX SECTİON - SAÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ - Vol.5 - pp.85 - 0 - 2001 - M-SAU-11565
8 SARIBIYIK,MEHMET - DETERMİNATİON OF MATERİAL PROPERTİES OF MOULDED GRP CONNECTOR USİNG A “SHORT” TENSİLE COUPON - GÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ - 0 - 0 - M-SAU-11566
2.2-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Gökhan ATALI; Sinan Serdar ÖZKAN; Mehmet SARIBIYIK; Durmuş KARAYEL - Türkiye'de Yükseköğretim Kurumlarında Uygulanan Uygulamalı Eğitim Modellerinin İncelenmesi - 2016
2 Gökhan ATALI; Sinan Serdar ÖZKAN; Mehmet SARIBIYIK; - Nitelikli İşgücü Yetiştirmek için Ön Lisans Programlarında Uygulamalı Eğitim Modeli - 2016
3 MEHMET SARIBIYIK; SİNAN SERDAR ÖZKAN; - Meslek Yüksekokullarında Nitelikli İşgücü Yetiştirmek için 3+1 Eğitim Modeli ve Yansımaları - 2014
4 Ekiz Y., Sarıbıyık M., and Aydın, F., - Betonarme Kirişlerde Cam Elyaf Takviyeli Plastik Donatıların Kullanımının Araştırılması - 2013 - 2013
5 Ekiz Y. and Sarıbıyık M., - Betonda Donatı Olarak Kullanılan Cam Elyaf Takviyeli Plastiklerin Yüzey Özeliklerinin Aderansa Etkileri - 2012 - 2012
6 Tahir AKGÜL, Ahmet APAY, Mehmet SARIBIYIIK - Fiber Takviyeli Plastik (FRP) Çubuklarla Güçlendirilmiş Ahşap Boy Birleşimlerinin Çekme Dayanımının İncelenmesi - 13-15 Aralık - 2012
7 MEHMET SARIBIYIK, FERHAT AYDIN, TAHİR AKGÜL, ALİ SARIBIYIK - Use of GFRP in Lightweight Constructions - 19 Ocak - 2012 - SAU
8 Sarıbıyık M. - Molding Effect to Material Characteristics of GRP Connector - 2010 - B-SAU-4241
9 AYDIN,FERHAT;SARIBIYIK,MEHMET - COMPRESSIVE AND FLEXURAL BEHAVIOR OF HYBRID USE OF GFRP PROFILE WITH CONCRETE - 06 - 06-2010 - 2010 - B-SAU-5291
10 SARIBIYIK,MEHMET - MOLDING EFFECT TO MATERIAL CHARACTERISTICS OF GRP CONNECTOR - 09 - 09-2010 - 2010 - B-SAU-5292
11 AYDIN,FERHAT;SARIBIYIK,MEHMET - THE EFFECTS OF CROSS-SECTIONAL PROPERTIES OF CONCRETE-GRP HYBRID PROFILES ON COMPRESSIVE AND FLEXURAL BEHAVIOUR - 05 - 05-2009 - 2009 - B-SAU-5286
12 Özkan, Ö., Aktaş, M., Sarıbıyık, M., - Sustainability of Iron and Steel Factory Wastes in Cement - 06 - Haziran 2009 - 2009 - B-SAU-5289
13 Sarıbıyık Mehmet, Turhan Mehmet ve Sarıbıyık Ali - Fibre Volume Fraction Effect to Mechanical Properties of Glass Faber Reinforced Plastics - May 13-15 - 2009 - B-SAU-4237
14 Akgül Tahir, Apay Ahmet ve Sarıbıyık Mehmet - Reinforcement of Timber Connection Areas with Glass Faber Reinforced Plastic - May 13-15 - 2009 - B-SAU-4238
15 Aydın Ferhat ve Sarıbıyık Mehmet - The Effects of Cross-Sectional Properties of Concrete-GRP Hybrid Profiles on Compressive and Flexural Behaviour - May 13-15 - 2009 - B-SAU-4239
16 SARIBIYIK,MEHMET - Sustainability of Iron and Steel Factory Wastes in Cement - 2009 - B-SAU-4249
17 APAY,AHMET CELAL;AKGÜL,TAHİR;SARIBIYIK,MEHMET - Ahşap Birleşim Bölgelerinin Cam Elyaf Takviyeli Plastiklerle Güçlendirilmesi - 13-15 Mayıs - 2009 - B-SAU-4838
18 APAY,AHMET CELAL;AKGÜL,TAHİR;SARIBIYIK,MEHMET;ALİ.SARIBIYIK - Bending Analysis of Timber Connection Strengthen with Glass Fiber Reinforced Plastic - 9-10 Haziran - 2009 - B-SAU-4839
19 MEHMET SARIBIYIK; ALİ SARIBIYIK; - CAM ELYAF TAKVYEL PLASTKLERN MEKANK ÖZELLKLERNE ELYAF HACM ORANLARININ ETKLER - 2009
20 M. Sarıbıyık; F. Aydin; N. Caglar ve A. Sarıbıyık - Use of the Pultruded Glass Reinforced Plastic in the Modelling of Earthquake Resistant Structure - 2008
21 SARIBIYIK,MEHMET - Use of the Pultruded Glass Reinforced Plastic in the Modelling of Earthquake Resistant Structure - 2008 - B-SAU-4255
22 SARIBIYIK,MEHMET - CTP Profil İle Betonun Hibrit Kullanımının Basınç ve Eğilme Özelliklerine Etkisi - 2008 - B-SAU-4235
23 M. Sarıbıyık, F. Aydin, N. Caglar and A. Sarıbıyık - USE OF THE PULTRUDED GLASS REINFORCED PLASTIC IN THE MODELLING OF EARTHQUAKE RESISTANT STRUCTURE - 09 - 09-2008 - 2008 - B-SAU-5284
24 Aydın F., Sarıbıyık M. ve İpek M. - CTP PROFIL İLE BETONUN HIBRIT KULLANIMININ BASINÇ VE EĞILME ÖZELLIKLERINE ETKISI - 10 - 10-2008 - 2008 - B-SAU-5290
25 SARIBIYIK,MEHMET;A. CUMHUR;AYDIN,FERHAT;A. SARIBIYIK - PULTRUZYON METODU İLE ÜRETILEN CAM FIBER TAKVIYELI PLASTIK PROFILLERIN SERA MODELLEMESINDE KULLANILMAS - 10 - 10-2007 - 2007 - B-SAU-5282
26 AYDIN,FERHAT;SARIBIYIK,MEHMET - BETON KALITESININ TAHRIBATSIZ YÖNTEMLERLE YERINDE BELIRLENMESI VE DEPREM HASARLARI ÜZERINDEKI ETKISI - 10 - 10-2007 - 2007 - B-SAU-5283
27 F. Aydın ve M. Sarıbıyık - Beton Kalitesinin Tahribatsız Yöntemlerle Yerinde Belirlenmesi ve Deprem Hasarları Üzerindeki Etkisi - Ekim - 2007 - B-SAU-4246
28 M. Sarıbıyık, A. Cumhur, F. Aydın ve A. Sarıbıyık - Pultruzyon Metodu İle Üretilen Cam Fiber Takviyeli Plastik Profillerin Sera Modellemesinde Kullanılması - Ekim - 2007 - B-SAU-4247
29 M. Sarıbıyık; A. Cumhur; F. Aydın ve A. Sarıbıyık - Pultruzyon Metodu ile Üretilen Cam Fiber Takviyeli Plastik Profillerin Sera Modellemesinde Kullanılması - 2007
30 SARIBIYIK,MEHMET - Bending Analysis of A Bonded Connector For Pultruded GRP Box Section - 2006 - B-SAU-4252
31 Aydın F., and Sarıbıyık, M. - Compressive Strength of Various Ages Concretes by Non-Destructive Test Methods - 30 November-1 December - 2006 - B-SAU-4253
32 Uzunoğlu M. and Sarıbıyık, M. - Physical And Mechanical Properties of Concrete in Collapsed Buildings During the 1999 Duzce Earthquake - 30 November-1 December - 2006 - B-SAU-4254
33 Sarıbıyık, M. and Yılmaz K. - BENDING ANALYSIS OF A BONDED CONNECTOR FOR PULTRUDED GRP BOX SECTION - 12 - 12-2006 - 2006 - B-SAU-5279
34 M. UZUNOĞLU;SARIBIYIK,MEHMET - PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF CONCRETE IN COLLAPSED BUILDINGS DURING THE 1999 DUZCE EARTHQUAKE - 12 - 12-2006 - 2006 - B-SAU-5280
35 AYDIN,FERHAT;SARIBIYIK,MEHMET - COMPRESSIVE STRENGTH OF VARIOUS AGES CONCRETES BY NON-DESTRUCTIVE TEST METHODS - 12 - 12-2006 - 2006 - B-SAU-5281
36 Komur, M. A., Elmas, M., Caglar N., and Sarıbıyık, M. - APPLICATION OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS ON PUSHOVER ANALIYSIS OF REINFORCED CONCRETE PLANE FRAME SYSTEMS - 10 - 10-2004 - 2004 - B-SAU-5221
37 M.AYDIN KÖMÜR;S. FIRAT;SARIBIYIK,MEHMET;ÇAĞLAR,NACİ;ELMAS,MUZAFFER - DETERMINATION OF CAPACITY CURVES AND HINGE LOCATION OF RC FRAME STRUCTURES USING - 09 - 09-2004 - 2004 - B-SAU-5222
38 SARIBIYIK,MEHMET - Application of Artificial Neural Networks on Pushover Analysis of Reinforced Concrete Plane Frame Systems - 2004 - B-SAU-4240
39 Demir, A., Fırat, S., Köksal, S., Boz, A. F., Haşimoğlu C., ve Sarıbıyık, M - Teknik Eğitim Fakültelerinin Teknoloji Fakülteleri Olarak Yeniden Yapılandırılması - 2004 - B-SAU-4244
40 SARIBIYIK,MEHMET - Determination of Capacity Curves and Hinge Locations of RC Frame Structures Using ANN - 2004 - B-SAU-4245
41 S. Fırat, M.A. Komur, M. Sarıbıyık, N. Çağlar, M. Elmas - Determination of Capacity Curves and Hinge Locations of RC Frame Structures Using ANN - 2004 - SAU
42 S. Fırat, N. Çağlar, M. Sarıbıyık - Application of Artifical Neural Networks to Slope Stability - 2003 - SAU
43 Fırat, S., Çağlar, N. and Sarıbıyık, M. - SLOPE STABILITY ASSESSMENT BY ANN - 2003 - B-SAU-5273
44 ÇAĞLAR,NACİ;M.AYDIN KÖMÜR;SARIBIYIK,MEHMET;ELMAS,MUZAFFER - ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS IN SEISMIC EVALUATIONS OF RC PLANE FRAME STRUCTURES - 08 - 08-2003 - 2003 - B-SAU-5225
45 S. Fırat, M. Sarıbıyık, M. Sumer, F. Aydın - INVESTIGATION OF CONCRETE QUALITY OF COLLAPSED–HEAVILY DAMAGED STRUCTURES DURING THE MARMARA EARTHQUAKE - 12 - 18-20 December - 2003 - B-SAU-5274
46 Sarıbıyık, M., Sumer, M., Fırat, S. and Aydın, F. - Investigation Of Concrete Quality Of Collapsed?Heavily Damaged Structures During The Marmara Earthquake - 18-20 December - 2003 - B-SAU-4256
47 SARIBIYIK,MEHMET - Slope Stability Assessment by ANN - 2003 - B-SAU-4236
48 Caglar N., Komur, M. A., Sarıbıyık, M. and Elmas, M. - Artificial Neural Networks in Seismic Evaluations of RC Plane Frame Structures - 2003 - B-SAU-4251
49 Sarıbıyık, M., Sümer, M., Ferhat A. - Investigation of Concrete Qualty of Collapsed-Heavily damage Structures During the Marmara Earthquake - 18-20 December - 2003 - SAU
50 Sarıbıyık, M. - EXPERIMENTAL ANALYSIS OF BONDED CONNECTION FOR SMC CONNECTOR-PULTRUDED GRP BOX SECTION - 09 - 09-2002 - 2002 - B-SAU-5272
51 SARIBIYIK,MEHMET - Experimental Analysis of Bonded Connection for SMC Connector-Pultruded GRP Box Section - 2002 - B-SAU-4242
52 SARIBIYIK,MEHMET;P.D. GOSLING - MODELING OF A MOULDED FRP CONNECTOR FOR PULTRUDED SECTIONS - 1998 - B-SAU-5271
53 Sarıbıyık, M. and Gosling P.D. - Modeling of a Moulded FRP Connector for Pultruded Sections - 1998 - B-SAU-4234
54 Sarıbıyık, M. and Chandler, H. W. - A New Fracture Test Method for Brittle Materials - 1997 - B-SAU-4243
55 SARIBIYIK,MEHMET;H.W. CHANDLER - A NEW FRACTURE TEST METHOD FOR BRITTLE MATERIALS - 1997 - B-SAU-5270
2.6-ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 S. Fırat, M. Sümer, M. Sarıbıyık, F. Aydın - DEPREMDE HASAR GÖRMÜŞ YAPILARIN BETON KALİTESİNİN İNCELENMESİ - 03 - 12-14 Mart - 2003 - B-SAU-5295
2 Sarıbıyık, M., Fırat, S. ve İpek, M. - Türkiye’deki Son Depremlerde Sıkça Görülen Malzeme ve İşçilik Hataları - 06 - 6-8 Haziran - 2002 - B-SAU-5293
3 Çağlar, N., Sarıbıyık, M., Elmas M. ve Pala, M. - USE OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS TO ESTABLISH A SHORT COUPON FOR FIBRE REINFORCED PLASTIC - 06-08 Haziran - 2002 - B-SAU-5246
4.1-DÜNYA BANKASI, AVRUPA BİRLİĞİ VE AVRUPA KONSEYİ TARAFINDAN DESTEKLENMİŞ PROJE (YALNIZCA AR-GE NİTELİĞİNDEKİ PROJELER) :
1 MEHMET SARIBIYIK; İSA VURAL; CEMAL YILMAZ; YUNUS EKİZ; - Developing Thermal Insulation Curriculum According to The Climate Conditions and Pilot Provincial Applications - Vol.520000 - DOI : Tamamlandı - 2012-1-TR1-LEO05-35165 - 2014
4.2-DİĞER ULUSLARARASI ÖZEL VEYA RESMİ KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN DESTEKLENMİŞ PROJE (YALNIZCA AR-GE NİTELİĞİNDEKİ PROJELER) :
1 Mehmet SARIBIYIK, - Gençlikte Pozitif Sinerji ve İstihdam Hareketi - Vol. 319010 - DOI : Devam ediyor - GPDP-13-97 - 2013
2 Mehmet SARIBIYIK,Betül SÜMER - Silis Dumanı Katkılı Saha Betonlarında Polipropilen Lif Kullanımının Beton Özelliklerine Etkilerinin Araştırılması - Vol. 3000 - DOI : Tamamlandı - 2012-50-01-026 - 2012
3 Mehmet SARIBIYIK,Yunus EKİZ - Yapı Elemanlarınıda Çelik Donatı Yerine Cam Elyaf Takviyeli Plastik (CTP) Kullanılması - Vol. 3000 - DOI : Tamamlandı - 2012-50-01-027 - 2012
4 Mehmet SARIBIYIK,Betül SÜMER - Silis Dumanı Katkılı Saha Betonlarında Polipropilen Lif Kullanımının Beton özelliklerine Etkilerinin Araştırılması - Vol.3000 - DOI : Durduruldu - 2 - 2012 - SAU-FBYLTEZ -2012-50-01-026
5 Mehmet SARIBIYIK,Yunus EKİZ - Yapı Elemanlarınıda Çelik Donatı Yerine Cam Elyaf Takviyeli Plastik (CTP) Kullanılması - Vol.3000 - DOI : Durduruldu - 2 - 2012 - SAU-FBYLTEZ -2012-50-01-027
6 Mehmet SARIBIYIK,ޞenol BERBEROОLU - Beton yollarda buz çözücü tuz etkisine su çimento oranının etkileri - Vol.3000 - DOI : Tamamlandı - 3 - 2011 - SAU-FBYLTEZ -2011-50-01-029
7 Mehmet SARIBIYIK,Şenol BERBEROĞLU - Beton yollarda buz çözücü tuz etkisine su çimento oranının etkileri - Vol. 3000 - DOI : Tamamlandı - 2011-50-01-029 - 2011
8 Mehmet SARIBIYIK,Abdullah PİŞKİN - Polimer betonlarda reçine viskozitesinin beton özelliklerine etkisi - Vol. 1500 - DOI : Tamamlandı - 2009-50-01-071 - 2009
9 Mehmet SARIBIYIK,Abdullah PİŞžKİN - Polimer betonlarda reçine viskozitesinin beton özelliklerine etkisi - Vol.1500 - DOI : Tamamlandı - 11 - 2009 - SAU-FBYLTEZ -2009-50-01-071
10 Mehmet SARIBIYIK,Ferhat AYDIN - Cam Lifi Takviyeli Plastik (GFRP) Kompozit ve Beton ile Üretilen Hibrit Yapı Elemanlarının Mekanik Performansının Araştırılması - Vol.3000 - DOI : Tamamlandı - 10 - 2008 - SAU-FBDTEZ -2008-50-02-013
11 Mehmet SARIBIYIK,Ferhat AYDIN - Cam Lifi Takviyeli Plastik (GFRP) Kompozit ve Beton ile Üretilen Hibrit Yapı Elemanlarının Mekanik Performansının Araştırılması - Vol. 3000 - DOI : Tamamlandı - 2008-50-02-013 - 2008
12 Mehmet SARIBIYIK - Yüzeylerde sarılan lifli kompozitlerin beton basınç dayanımına etkilerinin araştırılması - Vol.1500 - DOI : Güncelleniyor - 11 - 2007 - SAU-FBYLTEZ -2007-50-01-069
4.3-TÜBA VE TÜBİTAK DESTEKLİ PROJE :
1 AHMET CELAL APAY; NACİ ÇAĞLAR; MEHMET SARIBIYIK; İBRAHİM YÜKSEL; TAHİR AKGÜL; GÖKMEN ÇERİBAŞI; - Apay. A. C., Çağlar, N., Sarıbıyık, M., Yüksel, İ., Akgül, T. ve Çeribaşı, G. - Vol.24500 - DOI : 1 - 2012.09.04.003 - 2013
2 AHMET CELAL APAY; İBRAHİM YÜKSEL; MEHMET SARIBIYIK; NACİ ÇAĞLAR; TAHİR AKGÜL; GÖKMEN ÇERİBAŞI; - Cr Cu ve B Nano Malzemelerle Emprenye Edilen Çam Ahşabın Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi - Vol.16500 - DOI : Tamamlandı - 2012.09.04.003 - 2012
3 Metin İPEK,Ahmet DEMİRER, Kemalettin YILMAZ, İbrahim öZSERT, Mehmet SARIBIYIK, Can HAޞİMOОLU, Mesut DURAT, Mücteba UYSAL, Ferhat AYDIN - Yüksek Dayanıklı Betonlarda Farklı İçerik ve Üretim Tekniğine Sahip Polimer Liflerin Kullanımı - Vol.65000 - DOI : Devam ediyor - 1 - 2012 - SAU-BAP -2012-05-08-008
4 ޞaban CAVGA,Mehmet SARIBIYIK, Mecbure AKSU - Beton Teknolojisi Uygulama Laboratuvarı Kurulması - Vol.15000 - DOI : Durduruldu - 1 - 2012 - SAU-BAP -2012-21-00-002
5 Ferhat AYDIN,Mehmet SARIBIYIK,Metin İPEK,Mücteba UYSAL,Yunus EKİZ - GFRP-Beton Hibrit Malzeme özelliklerinin İncelenmesi - Vol.16500 - DOI : Devam ediyor - 5 - 2012 - SAU-BAP -2012-09-04-002
6 ömer öZKAN,Ahmet APAY, Ahmet TUTAR, Mehmet SARIBIYIK, Metin İPEK, Ferhat AYDIN - Erimiş Karışımlı Yüksek Fırın ve Çelikhane Cürufu Katkılı Çimento Üretimi - Vol.12000 - DOI : Rapor bekleniyor - 7 - 2010 - SAU-BAP -2010-05-08-004
7 Metin İPEK,Kemalettin YILMAZ, Ahmet APAY, Mehmet SARIBIYIK, ömer öZKAN, Ferhat AYDIN - Çimento Bulamacı İnfiltre Edilmiş Lif Donatılı Beton - Vol.9000 - DOI : Rapor bekleniyor - 7 - 2010 - SAU-BAP -2010-05-08-005
8 Mehmet SARIBIYIK,ömer öZKAN, Naci ÇAОLAR, Ferhat AYDIN, Ali SARIBIYIK - Betonarme Yapı Elemanlarında Çelik Donatı Yerine Cam elyaf Takviyeli Plastik Donatı Kullanımın Araştırılması - Vol.10500 - DOI : Rapor bekleniyor - 7 - 2010 - SAU-BAP -2010-05-08-007
9 Naci ÇAОLAR,Muzaffer ELMAS, Mehmet SARIBIYIK, Mansur SÜMER, ömer öZKAN, Ali SARIBIYIK - Betonarme Kirişlerin Güçlendirilmesinde Cam Elyaf ile Karbon Elyaf Malzemelerin Karşılaştırılması - Vol.16000 - DOI : Rapor bekleniyor - 7 - 2010 - SAU-BAP -2010-01-04-012
10 Mehmet SARIBIYIK,Ömer ÖZKAN, Naci ÇAĞLAR, Ferhat AYDIN, Ali SARIBIYIK - Betonarme Yapı Elemanlarında Çelik Donatı Yerine Cam elyaf Takviyeli Plastik Donatı Kullanımın Araştırılması - Vol. 10500 - DOI : Tamamlandı - 2010-05-08-007 - 2010
11 K. Yılmaz, M. Sarıbıyık, M. Sümer, M. İpek - Reaktif Pudra betonlarının (RPB) Optimizasyonu - DOI : Devam ediyor - 1 - 2008 - SAU
12 Mehmet SARIBIYIK,Ahmet APAY, Seyhan FIRAT, Naci ÇAОLAR, Tahir AKGÜL, Ferhat AYDIN, Ali SARIBIYIK - Ahşap yapı elemanlarda zayıf bölgelerinin FRP ile güçlendirilmesi - Vol.9200 - DOI : Tamamlandı - 9 - 2007 - SAU-BAP -2007-05-08-002
13 Kemalettin YILMAZ,Mehmet SARIBIYIK, Mansur SÜMER, Metin İPEK, Ferhat AYDIN, Mücteba UYSAL - Reaktif pudra betonlarının (RPB) optimizasyonu - Vol.6600 - DOI : Tamamlandı - 9 - 2007 - SAU-BAP -2007-01-04-003
14 K. Yılmaz, M. Sarıbıyık, M. Sümer, M. İpek - Sakarya Bölgesinde Üretilen Agregaların Alkali Agrega Reaksiyonunun Belirlenmesi - DOI : Devam ediyor - 1 - 2007 - SAU
15 Kemalettin YILMAZ,Mansur SÜMER, Mehmet SARIBIYIK, Metin İPEK - Adapazarı bölgesinde üretilen agregaların alkali-agrega reaktivitesinin belirlenmesi - Vol.11000 - DOI : Tamamlandı - 11 - 2005 - SAU-BAP -2005-20
16 Ahmet Celal APAY,Mehmet SARIBIYIK, Tahir AKGÜL, İsa VURAL, Emine AYDIN, Pelin YILMAZ - Tarihi Taraklı Evlerinin Restorasyon ve Güçlendirme Teknikleri - Vol.15000 - DOI : Tamamlandı - 4 - 2005 - SAU-BAP -2005-01
17 İbrahim YÜKSEL,Ahmet APAY, Seyhan FIRAT, Mehmet SARIBIYIK, Metin İPEK, Ferhat AYDIN, Emine AYDIN, Pelin YILMAZ - Küçük ve Orta Düşülü Hidroelektrik Santrallerin Projelendirilmesi İçin Sakarya Havzasındaki Akarsuların Hidrolik ve Hidrolojik özelliklerinin Etüt Edilmesi - Vol.8625 - DOI : Tamamlandı - 4 - 2005 - SAU-BAP -2005-05
18 Seyhan FIRAT,Mehmet SARIBIYIK, Metin İPEK - Ahşap Atelyelerinde Kullanılan İş Tezgahları - Vol.5000 - DOI : Tamamlandı - 8 - 2002 - SAU-BAP -2002-14
19 Zafer TATLI,Fehim FINDIK, Mehmet SARIBIYIK, Uğur SOY, Ferruh ÇAОDAK - Çelik Konstrüksiyonlarda Farklı Bağlantı ޞekillerinin Mukavemete Etkilerinin İncelenmesi - Vol.5000 - DOI : Tamamlandı - 10 - 2002 - SAU-BAP -2002-49
20 YILMAZ,K.; İPEK, M.; SARIBIYIK,M.; SÜMER,M. - Reaktif Pudra Betonlarının (RPB) Optimizasyonu - Araştırmacı - DOI : Tamamlandı - 0 - SAU
21 YILMAZ,K.; İPEK, M.; SARIBIYIK,M.; SÜMER,M. - Adapazarı Bölgesinde Üretilen Agregaların Alkali-Agrega Reaktivitesinin Belirlenmesi - Araştırmacı - DOI : Tamamlandı - 0 - SAU
22 S. FIRAT, M. SARIBIYIK, M. İPEK - Ahşap İş Tezgahı - Araştırmacı - DOI : Tamamlandı - 0 - SAU
23 “Yapı Elemanlarının Üç Boyutlu Tasarımı” - DOI : Tamamlandı - 2001/15 - 0 - SAU
24 “Yapı-Zemin Dinamik Etkileşim Problemlerinde Temel Titreşimlerinin Azaltılması İçin Yeni Tekniklerin Geliştirilmesi” - Proje Üyesi - DOI : Tamamlandı - 2003K120970 - 0 - SAU
25 “Sera Tasarımında Pultruzyon Metoduyla Üretilen Cam Fiber Takviyeli Plastiklerin Kullanılması” - Proje Yöneticisi - DOI : Tamamlandı - 104M395 - 0 - SAU
26 “Tarihi Taraklı Evlerinin Restorasyon ve Güçlendirme Teknikleri” - Proje Üyesi - DOI : Tamamlandı - 2005/1 - 0 - SAU
10.5-ULUSAL KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM, KONFERANS VE FESTİVAL GİBİ ETKİNLİKLERİN BİLİM VE/VEYA SANAT KURULU TARAFINDAN VERİLEN ÖDÜL (ADINA BELGE DÜZENLENEN ÖĞRETİM ELEMANI BAŞVURABİLİR) :
1 BAPK - Yayın Teşvik Ödülü - Sakarya Üniversitesi - Ekim - 2010
12.1-YÖNETİMİNDE TAMAMLANAN HER DOKTORA/SANATTA YETERLİLİK TEZİ İÇİN :
1 DOÇ. DR. MEHMET SARIBIYIK - CAM LİFİ TAKVİYELİ PLASTİK (GFRP) KOMPOZİT VE BETON İLE ÜRETİLEN HİBRİT YAPI ELEMANLARININ MEKANİK PERFORMANSININ ARAŞTIRILMASI - FERHAT AYDIN - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ - 2011
12.2-YÖNETİMİNDE TAMAMLANAN HER YÜKSEK LİSANS TEZİ İÇİN :
1 - Silis dumanı katkılı saha betonlarında poripropilen lif kullanımının beton özelliklerine etkilerinin araştırılması - BETÜL SÜMER - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - YAPI EĞİTİMİ - 2012
2 - Yapı elemanlarında çelik donatı yerine cam elyaf takviyeli plastik (CTP) kullanılması - YUNUS EKİZ - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - YAPI EĞİTİMİ - 2012
3 DOÇ.DR.MEHMET SARIBIYIK - BETON YOLLARDA BUZ ÇÖZÜCÜ TUZ ETKİSİNE SU-ÇİMENTO ORANININ ETKİLERİ - ŞENOL BERBEROĞLU - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - YAPI EĞİTİMİ - 2011
4 DOÇ.DR.MEHMET SARIBIYIK - PULTRUZYON METODUYLA ÜRETİLMİŞ CTP PROFİLLERİN ŞEKİL VE BOYUTLARININ EĞİLME VE BASINÇ DAYANIMLARINA ETKİLERİ - GÜRKAN YILDIRIMER - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - YAPI EĞİTİMİ - 2011
5 DOÇ.DR.MEHMET SARIBIYIK - DIŞ CEPHE UYGULAMALARINDA PROFİL ÇEKME METODU İLE ÜRETİLEN CAM FİBER TAKVİYELİ PLASTİKLERİN KULLANILMASI - ASLI HATİPOĞLU - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - YAPI EĞİTİMİ - 2011
6 ŞENOL BERBEROĞLU - BETON YOLLARDA BUZ ÇÖZÜCÜ TUZ ETKİSİNE SU-ÇİMENTO ORANININ ETKİLERİ - SAKARYA ÜNYVERSİTESİ - YAPI EĞİTİMİ - 2011 - SAU
7 GÜRKAN YILDIRIMER - PULTRUZYON METODUYLA ÜRETİLMİŞ CTP PROFİLLERİN ŞEKİL VE BOYUTLARININ EĞİLME VE BASINÇ DAYANIMLARINA ETKİLERİ - SAKARYA ÜNYVERSİTESİ - YAPI EĞİTİMİ - 2011 - SAU
8 ASLI HATİPOĞLU - DIŞ CEPHE UYGULAMALARINDA PROFİL ÇEKME METODU İLE ÜRETİLEN CAM FİBER TAKVİYELİ PLASTİKLERİN KULLANILMASI - SAKARYA ÜNYVERSİTESİ - YAPI EĞİTİMİ - 2011 - SAU
9 SEMİH GÖKSU - AKILLI BİNA UYGULAMALARINDA MALİYET ARTIŞININ GERİ KAZANIM SÜREÇ ANALİZİ - SAKARYA ÜNYVERSİTESİ - YAPI EĞİTİMİ - 2010 - SAU
10 ABDULLAH PİŞKİN - POLİMER BETON ÜRETİMİNDE CAM TOZU KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI - SAKARYA ÜNYVERSİTESİ - YAPI EĞİTİMİ - 2010 - SAU
11 TUBA UYGUN - BETON YAPI ELEMANLARININ CAM ELYAF SARMA YÖNTEMİYLE GÜÇLENDİRİLMESİ - SAKARYA ÜNYVERSİTESİ - YAPI EĞİTİMİ - 2010 - SAU
12 DOÇ. DR. MEHMET SARIBIYIK - AKILLI BİNA UYGULAMALARINDA MALİYET ARTIŞININ GERİ KAZANIM SÜREÇ ANALİZİ - SEMİH GÖKSU - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - YAPI EĞİTİMİ - 2010
13 DOÇ. DR. MEHMET SARIBIYIK - POLİMER BETON ÜRETİMİNDE CAM TOZU KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI - ABDULLAH PİŞKİN - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - YAPI EĞİTİMİ - 2010
14 DOÇ. DR. MEHMET SARIBIYIK - BETON YAPI ELEMANLARININ CAM ELYAF SARMA YÖNTEMİYLE GÜÇLENDİRİLMESİ - TUBA UYGUN - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - YAPI EĞİTİMİ - 2010
15 - Beton Yapı Elemanlarının Cam Elyaf sarma Yöntemiyle Güçlendirilmesi - TUBA UYGUN - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - YAPI EĞİTİMİ - 2009
16 DOÇ. DR. MEHMET SARIBIYIK - BETON YÜZEYLERİNE SARILAN LİFLİ KOMPOZİTLERİN BASINÇ DAYANIMINA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI - ÖMER BAŞTÜRK - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - YAPI EĞİTİMİ - 2008
17 ÖMER BAŞTÜRK - BETON YÜZEYLERİNE SARILAN LİFLİ KOMPOZİTLERİN BASINÇ DAYANIMINA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI - SAKARYA ÜNYVERSİTESİ - YAPI EĞİTİMİ - 2008 - SAU
18 MEHMET TURHAN - CTP'LERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ELYAF HACİM ORANLARININ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI - SAKARYA ÜNYVERSİTESİ - YAPI EĞİTİMİ - 2007 - SAU
19 ALPER CUMHUR - PULTRUZYON METODU İLE ÜRETİLMİŞ CTP PROFİLLERLE SERA MODELLEMESİ - SAKARYA ÜNYVERSİTESİ - YAPI EĞİTİMİ - 2007 - SAU
20 BÜLENT BAHADIR - LİFLERİN BETON KIRILMA TOKLUĞUNA ETKİLERİ - SAKARYA ÜNYVERSİTESİ - YAPI EĞİTİMİ - 2007 - SAU
21 Akgül T. - “AHŞAPLARIN VE BİRLEŞİM NOKTALARININ FİBERT TAKVİYELİ POLİMERLERLE(FRP) GÜÇLENDİRİLMESİ” - SAKARYA ÜNYVERSİTESİ - 2007 - SAU
22 - Yüzeylere sarılan lifli kompozitlerin beton basınç dayanımına etkilerinin araştırılması - ÖMER BAŞTÜRK - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - YAPI EĞİTİMİ - 2007
23 YRD. DOÇ. DR. MEHMET SARIBIYIK - CTP'LERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ELYAF HACİM ORANLARININ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI - MEHMET TURHAN - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - YAPI EĞİTİMİ - 2007
24 YRD. DOÇ. DR. MEHMET SARIBIYIK - PULTRUZYON METODU İLE ÜRETİLMİŞ CTP PROFİLLERLE SERA MODELLEMESİ - ALPER CUMHUR - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - YAPI EĞİTİMİ - 2007
25 YRD. DOÇ. DR. MEHMET SARIBIYIK - LİFLERİN BETON KIRILMA TOKLUĞUNA ETKİLERİ - BÜLENT BAHADIR - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - YAPI EĞİTİMİ - 2007
26 YRD. DOÇ. DR. MEHMET SARIBIYIK - CTP PROFİLLERDE DEPREME DAYANIKLI YAPI MODELLEMELERİ VE ANALİZLERİ - ONUR ÖZTÜRK - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - YAPI EĞİTİMİ - 2006
27 YRD. DOÇ. DR. MEHMET SARIBIYIK - DIŞ CEPHE TASARIMINDA PLASTİK ESASLI KOMPOZİT MALZEME KULLANILMASI - FULDEN ÖZMERAL - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - YAPI EĞİTİMİ - 2006
28 - Liflerin beton kırma tokluğuna etkileri - BÜLENT BAHADIR - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - YAPI EĞİTİMİ - 2006
29 ONUR ÖZTÜRK - CTP PROFİLLERDE DEPREME DAYANIKLI YAPI MODELLEMELERİ VE ANALİZLERİ - SAKARYA ÜNYVERSİTESİ - YAPI EĞİTİMİ - 2006 - SAU
30 FULDEN ÖZMERAL - DIŞ CEPHE TASARIMINDA PLASTİK ESASLI KOMPOZİT MALZEME KULLANILMASI - SAKARYA ÜNYVERSİTESİ - YAPI EĞİTİMİ - 2006 - SAU
31 FERHAT AYDIN - BETON KALİTESİNİN TAHRİBATLI-TAHRİBATSIZ TESTLERLE BELİRNEMESİ VE KARŞILAŞTIRILMASI - SAKARYA ÜNYVERSİTESİ - YAPI EĞİTİMİ - 2005 - SAU
32 METİN MEVLÜT UZUNOĞLU - 1999 DÜZCE DEPREMİNDE YIKILAN BAZI BİNALARIN BETONLARIN FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ - SAKARYA ÜNYVERSİTESİ - YAPI EĞİTİMİ - 2005 - SAU
33 YRD. DOÇ. DR. MEHMET SARIBIYIK - BETON KALİTESİNİN TAHRİBATLI-TAHRİBATSIZ TESTLERLE BELİRNEMESİ VE KARŞILAŞTIRILMASI - FERHAT AYDIN - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - YAPI EĞİTİMİ - 2005
34 YRD. DOÇ. DR. MEHMET SARIBIYIK - 1999 DÜZCE DEPREMİNDE YIKILAN BAZI BİNALARIN BETONLARIN FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ - METİN MEVLÜT UZUNOĞLU - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - YAPI EĞİTİMİ - 2005
13.1-LİSANSÜSTÜ DÜZEYDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 LİFLİ BETONLAR VE GENEL ÖZELLİKLERİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
2 UZMANLIK ALANI-Y.LİSANS - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
3 UZMANLIK ALANI –DOKTORA - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
4 UZMANLIK ALANI-Y.LİSANS - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
5 UZMANLIK ALANI-Y.LİSANS - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
6 UZMANLIK ALANI –DOKTORA - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
7 UZMANLIK ALANI –DOKTORA - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
8 UZMANLIK ALANI –DOKTORA - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
9 UZMANLIK ALANI –DOKTORA - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
10 LİFLİ BETONLAR VE GENEL ÖZELLİKLERİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
11 YAPIDA POLİMER MATRİKSLİ KOMPOZİTLER - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
12 UZMANLIK ALANI-Y.LİSANS - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
13 UZMANLIK ALANI-Y.LİSANS - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
13.2-LİSANS VE ÖN LİSANS DÜZEYİNDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 İNŞAAT TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARI I - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2013
2 MALZEME BİLİMİ VE LABORATUVARI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
3 İNŞAAT TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARI II - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2013
4 İNŞAAT TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARI II - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2013
5 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2013
6 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2013
7 YAPI MALZEMESİ VE LABORATUVARI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
8 YAPI MALZEMESİ VE LABORATUVARI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2013
9 SEÇMELİ PROJE - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2013
10 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TASARIMI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2013
11 MALZEME BİLİMİ VE LABORATUVARI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2013
12 İNŞAAT TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARI I - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2013
13 BİTİRME ÇALIŞMASI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.0 - ISSN : 1 - 2013
14 İNŞAAT TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARI II - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2012
15 MALZEME BİLİMİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2012
16 KALIP TEKNOLOJİLERİ B - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
17 KALIP TEKNOLOJİLERİ B - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2012
18 MALZEME BİLİMİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2012
19 YAPI MALZEMELERİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2012
20 KALIP TEKNOLOJİLERİ A - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2012
21 YAPI MALZEMESİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
22 İNŞAAT TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARI I - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2012
23 YAPI MALZEMELERİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
24 KALIP TEKNOLOJİLERİ A - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
25 BETON TEKNOLOJİSİ VE LABORATUARI - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2011
26 YAPI TEKNOLOJİSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
27 BETON TEKNOLOJİSİ VE LABORATUARI - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
28 YAPI MALZEMELERİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
29 ÇELİK YAPILAR - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
30 KALIP TEKNOLOJİLERİ B - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2011
31 MALZEME BİLİMİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2011
32 YAPI MALZEMESİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2011
33 YAPI MALZEMELERİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2011
34 KALIP TEKNOLOJİLERİ A - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2011
35 KALIP TEKNOLOJİLERİ A - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2010
36 KALIP TEKNOLOJİLERİ B - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2010
37 YAPI MALZEMELERİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2010
38 MALZEME BİLİMİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2010
39 MALZEME BİLİMİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2010